29.5.07

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ

Ανακοινώθηκαν πρόσφατα οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρόλο που μετατέθηκαν ένας στους δύο περίπου εκπαιδευτικούς που ζητούσε μετάθεση, για άλλη μια φορά τόσο οι μεταθέσεις όσο και οι αναμενόμενοι διορισμοί δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως τη φετινή διδακτική χρονιά , πέντε μήνες μετά την έναρξη του διδακτικού έτους εξακολουθούσαν να υπάρχουν κενά εκπ\κού προσωπικού καθώς και ότι σε αρκετές περιπτώσεις κατακερματίστηκαν τα πλήρη κενά αναπληρωτών και καλύφθηκαν με ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.
Ενώ λοιπόν υπάρχουν πραγματικές ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό, ο αριθμός των μεταθέσεων δε γίνεται με βάση αυτό το κριτήριο αλλά εξυπηρετεί ευρύτερες κάθε φορά πολιτικές σκοπιμότητες.
Στο νόμο Θεσσαλονίκης η αύξηση του αριθμού των μεταθέσεων αποτελεί πράγματι ανάγκη ,με δεδομένο την αύξηση του μαθητικού πληθυσμού σε ορισμένες περιοχές, τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, τις αναμενόμενες συνταξιοδοτήσεις, την ανάγκη κατάργησης της διπλοβάρδιας.
Όμως οι μεταθέσεις καθηγητών σε περιοχές του νομού μας, ιδιαίτερα στην Α΄και Β΄Θες\νίκης θα σημάνουν το τέλος της ταλαιπωρίας της μετακίνησης αρκετών συναδέρφων ή θα τους βάλουν σε νέες «περιπέτειες»;

Με βάση την ασκούμενη ως τώρα πολιτική της κυβέρνησης αλλά και των αντίστοιχων διευθύνσεων Δ.Ε. στις παραπάνω περιοχές ήδη υπάρχουν ήδη υπεραρθμίες σε αρκετές ειδικότητες και αρκετοί συνάδελφοι βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ. Αν προσθέσουμε και την τοποθέτηση κατ΄απόλυτη προτεραιότητα των πολυτέκνων υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθεί ο αριθμός αυτών που θα βρίσκονται στην διάθεση ή θα είναι υπεράριθμοι.
Το γεγονός αυτό υπονομεύει την οργανικότητα της θέσης των εκπ\κων, δημιουργεί πλασματική εικόνα για τις ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό, ταλαιπωρεί ένα σημαντικό αριθμό συναδέλφων , εντείνει το κλίμα ανασφάλειας καθιστά ευάλωτο στη διοίκηση ένα μέρος του κλάδου.

Επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι πραγματικές ανάγκες και κενά υπάρχουν ζητάμε οι ΕΛΜΕ και οι αιρετοί του κλάδου(;) να διαμορφώσουν άμεσα ένα πλαίσιο προτάσεων- διεκδικήσεων προς τις διευθύνσεις Δ.Ε. του νομού στην παρακάτω κατεύθυνση:
1. Να δοθούν όλα τα κενά για κάλυψη οργανικής θέσης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα προκύψουν από τις αναμενόμενες συνταξιοδοτήσεις του Οκτωβρίου, αποσπάσεις σε εξωτερικό κλπ.
2 .Κανείς συνάδελφος να μη μείνει χωρίς οργανική θέση, να τοποθετηθεί έστω και σε
πλασματικό κενό. Να καταργηθεί το καθεστώς των «διαθέσεων» στο ΠΥΣΔΕ της
Aνατολικής Θεσσαλονίκης.
3. Να δοθούν υπεραριθμίες στο Α' ΠΥΣΔΕ κατά χρονολογική προτεραιότητα,
δηλαδή, να προηγηθούν όσοι έχουν μετατεθεί παλαιότερα, δηλαδή πρώτα όσοι μετατέθηκαν για παράδειγμα το 2004, μετά όσοι μετατέθηκαν το 2005 κ.ο.κ. ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων
4.Να τηρηθεί από τα ΠΥΣΔΕ και να ελεγχθεί από τους αιρετούς η εφαρμογή της
διάταξης που ορίζει πως οι πολύτεκνοι μπορούν να κάνουν χρήση της ιδιότητας
τους ως πολύτεκνοι μόνο μία φορά
5..Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί εντός της περιοχής μετάθεσης, όταν δίνονται
οργανικές θέσεις, δεν πρέπει να προηγούνται έναντι όλων των συναδέλφων της
αντίστοιχης ειδικότητας.
6..Η ρύθμιση της υπεραριθμίας να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο για όλους τους συναδέλφους (και τους πολύτεκνους). Για το σκοπό αυτό απαιτείται και τροποποίηση της σχετικής διάταξης που αφορά την ειδική κατηγορία πολυτέκνων, του ΗΔ. 50/96.
ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
Τοποθετήσεις πολυτέκνων

Το θέμα των πολύτεκνων οικογενειών και ειδικότερα των πολύτεκνων εκπαιδευτικών
είναι ιδιαίτερης σημασίας, αν συνδυαστεί μάλιστα με το οξύ δημογραφικό πρόβλημα. Πρωτίστως, όμως, είναι θέμα γενναίων οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων και παροχών, που οφείλει να σχεδιάσει και να προωθήσει η Πολιτεία. Είναι εσφαλμένη η αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων με διοικητικές ρυθμίσεις που θίγουν εργασιακά δικαιώματα άλλων συναδέλφων. Το τελευταίο διάστημα εμφανίστηκαν σοβαρά προβλήματα, όπως
§ συνάδελφoι που υπηρετούν επί χρόνια στην περιφέρεια για να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα μόρια όταν θελήσουν να έλθουν στο κέντρο αδυνατούν, γιατί τυχόν οργανικά κενά καλύπτονται από νεοδιόριστους ή μετατιθέμενους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, καθώς αυτοί οι συνάδελφοι τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα.
§ συνάδελφοι με προσωρινή τοποθέτηση σε κάποια σχολεία δεν έχουν καμία ελπίδα να πάρουν οργανική θέση, αφού για την κατάληψή της θα προηγηθούν τυχόν πολύτεκνοι. Συνέπεια αυτού είναι εκπαιδευτικοί με πολυετή προσωρινή τοποθέτηση σε κάποιο σχολείο να έχουν καταστεί ή να κινδυνεύουν να καταστούν την επόμενη σχολική χρονιά υπεράριθμοι,
§ συνάδελφοι με οργανική θέση για χρόνια σε κάποιο σχολείο κινδυνεύουν να καταστούν υπεράριθμοι, αν τυχόν τοποθετηθεί στο σχολείο τους άλλος συνάδελφος πολύτεκνος (καθώς ο τελευταίος εξαιρείται από υπεραριθμίες). Η περίπτωση αυτή αφορά όλους σχεδόν τους εκπαιδευτικούς.
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων απαιτείται να ληφθούν υπόψη δύο βασικά στοιχεία:

η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων. Η οργανικότητα αποτελεί κατάκτηση του κλάδου, διασφαλίζει την ισορροπία των εργασιακών μας σχέσεων και έχει θετικές συνέπειες στην άσκηση του έργου μας.
η οικονομική και κοινωνική στήριξη των πολύτεκνων συναδέλφων και των οικογενειών τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοηθεί.
Με το παραπάνω σκεπτικό προτείνουμε:
ü Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί να προηγούνται στους διορισμούς. Εντός της περιοχής μετάθεσης, όταν δίνονται οργανικές θέσεις, δεν πρέπει να προηγούνται έναντι όλων των συναδέλφων της αντίστοιχης ειδικότητας.
ü Η ρύθμιση της υπεραριθμίας να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο για όλους τους συναδέλφους (και τους πολύτεκνους). Για το σκοπό αυτό απαιτείται και τροποποίηση της σχετικής διάταξης που αφορά την ειδική κατηγορία πολυτέκνων, του ΗΔ. 50/96.
ü Οι διευκολύνσεις των πολύτεκνων συναδέλφων ως προς τις εξωδιδακτικές υποχρεώσεις δεν μπορεί να γίνονται σε βάρος των υπόλοιπων συναδέλφων και σε βάρος της ίδιας της λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
ü Θεωρούμε, επίσης, απόλυτα αναγκαία την ενίσχυση των πολύτεκνων συναδέλφων με όλα εκείνα τα ουσιαστικά μέτρα που θα αποδεικνύουν στην πράξη τη δέουσα ευαισθησία της πολιτείας απέναντί τους (μείωση διδακτικού ωραρίου κλπ.).
Γ΄ΕΛΜΕ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 24/5/07
Πρ. Κορομηλά 51
τηλ./ΦΑΞ 2310-229389
gelmeth@yahoo.gr
2η ΗΜΕΡΙΔΑ
για τα νέα βιβλία του Γυμνασίου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ, 9 π.μ.
αιθ. εκδηλώσεων 2ουΓυμνασίου /1ου Λυκείου Συκεών,
Επταπυργίου 150 και Μ. Αντύπα (τηλ. 219769-211522)

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Α) ΟΜΑΔΑ
· Οικονόμου Πέτρος, μαθηματικός Πειρ/κού Γ / Παν. Μακεδονίας: Τα βιβλία Μαθηματικών
· Βασιλειάδου Σοφία, φυσικός, τ. σχολική σύμβουλος:
Τα βιβλία Φυσικής
· Λαοκρατία Λάκκα, βιολόγος, σχολική σύμβουλος:
Το βιβλίο Βιολογίας
· Ναλμπάντης Κώστας, χημικός Πειρ/κού Γ / Παν. Μακεδονίας:
Το βιβλίο Χημείας
Β) ΟΜΑΔΑ
· Παπαθανασίου Γιάννης, φιλόλογος Γ / Ν. Ευκαρπίας:
Τα βιβλία Νεοελληνικής Γλώσσας
· Τουλούμης Κοσμάς, φιλόλογος Πειρ/κού Γ / Παν. Μακεδονίας:
Τα βιβλία Ιστορίας
· Κερκινοπούλου Γιάννα, καθηγήτρια Γερμανικών 1ου Γ/ Χαριλάου
Το βιβλίο Γερμανικών
· Καραογλάνη Θεοδοσία, νομικός, καθηγήτρια 1ου Γ/ Συκεών
Το βιβλίο Κοινωνικής-Πολιτικής Αγωγής

Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των συναδέλφων στην ημερίδα,
έχει ζητηθεί άδεια από τις Διευθύνσεις-Γραφεία Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης

20.5.07

Η εκπαίδευση δεκανίκι της πολιτικής

Το θέμα για την παραγωγή κειμένου στις πανελλαδικές εξετάσεις:

Σε μια εποχή με μεγάλο έλλειμμα ανθρωπιάς έχει σημασία να οργανώνονται εκδηλώσεις που βοηθούν όσους συνανθρώπους μας το έχουν ανάγκη. Να γράψετε ένα άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σας, όπου θα εξηγείτε γιατί πρέπει να στηρίζονται τέτοιες προσπάθειες. Παράλληλα, να αναφερθείτε στη συμβολή της παιδείας στην καλλιέργεια της ανθρωπιστικής συνείδησης, ιδιαίτερα των νέων (500-600 λέξεις).


Ωραία θεώρηση του κόσμου! Άνθρωπος, ανθρωπισμός, κοινωνισμός, έλλειψη ανθρωπιάς...
Τίποτα για κράτος δικαίου δε διαβάσαμε στο κείμενο που συνόδευε το θέμα. Κάτι για ευνομούμενη πολιτεία, για υποχρέωση του κράτους για την αναδιανομή εισοδήματος; Άγνωστες έννοιες για το συγγραφέα, τους υπαλλήλους που έβαλαν τα θέματα των εξετάσεων, τους κυβερνώντες.

Λες και η ανθρωπιά είναι θέμα ελεημοσύνης.

Πώς όμως θα δικαιολογήσει το κράτος την πολιτική κατά του ανθρώπου πολίτη και υπέρ του ανθρώπου κεφάλαιο; Μα φυσικά, προβάλλοντας την έννοια της ελεημοσύνης, της ανθρωπιάς, των εράνων.

Τέτοιος ήταν και ο έρανος που έγινε τις προάλλες, τότε που ανερυθρίαστοι οι υπουργοί και μάλιστα ο υπουργός υγείας, παρεβρίσκονταν εκεί που λογικά θα έπρεπε να μην τολμούν να πάνε, γιατί αν μη τι άλλο αποδείκνυαν την ανικανότητα του κράτους να κάνει το αυτονόητο· να κτίσει ένα νοσοκομείο.

Κι όμως πήγαν, χάρισαν και κάτι χιλιάρικα από τους προϋπολογισμούς του υπουργείου τους και όλα καλά και όλα ωραία.
Ήρθε τώρα και το δεκανίκι της πολιτικής, η εκπαίδευση, να νομιμοποιήσει το παράνομο. Το θέμα λέει "να οργανώνονται εκδηλώσεις που βοηθούν όσους συνανθρώπους το έχουν ανάγκη".

Ακούς, ηλίθιε μαθητάκο, που επιχειρηματολόγησες γι' αυτήν την ανοησία; Το κράτος δεν υπάρχει πια. Άμα θέλεις υγεία, περίμενε πότε οι ελεήμονες αυτού του τόπου θα αποφασίσουν να σου κτίσουν κανένα νοσοκομείο.

13 εκατομμύρια ευρώ ξοδέψαμε πέρσι για τη Γιουροβίζιον, εκεί που βάλαμε την εθνική μας αοιδό να χτυπιέται στο πάτωμα!
13 εκατομμύρια ευρώ μάζεψε το κανάλι για το νοσοκομείο!

90.000 περίπου μαθητές έξυναν την κούτρα τους να καταλάβουν τι εννοούσε ο ποιητής, όταν ζητούσε εκδηλώσεις ανθρωπιάς!

Το συμπέρασμα που θα αποκόμισαν τα αποκοιμισμένα παιδιά μαζί με τους αποκοιμισμένους γονείς τους που ελεούσαν, ήταν απλό και ξεκάθαρο: Ελεήστε, όχι για να πάτε στον παράδεισο, αλλά για να έχετε κανένα νοσοκομείο!


19.5.07

Για τη δράση μας στο Δ.Σ. της Γ΄ΕΛΜΕ-Θ

Το αποτέλεσμα της Ενωτκής Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας στις εκλογές του Δεκέμβρη (αύξηση 51% και 115 ψήφοι) και η κατάκτηση μιας έδρας στο Δ.Σ. θεωρήθηκε από πολλούς συναδέλφους η ευχάριστη έκπληξη που τάραξε, έστω και λίγο, τα λιμνάζοντα ύδατα του συνδικαλιστικού κινήματος. Πέρα από την αναγκαιότητα να ευχαριστήσουμε θερμά όσους και όσες μας εμπιστεύθηκαν θεωρούμε ότι η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να αλλάξουμε το τοπίο στα συνδικαλιστικά πράγματα, που χαρακτηρίζεται από ανυποληψία, αδράνεια, γραφειοκρατικοποίηση και έντονη παραταξικοποίηση.

Η ενωτική μας πρόταση προς τους συναδέλφους που αγωνιούν και αγωνίζονται, οι προτάσεις μας για την αναζωογόνηση της ΕΛΜΕ, η σταθερή ανιδιοτελής προσφορά στην κοινή μας υπόθεση επιβραβεύτηκαν από ένα σημαντικό τμήμα των συναδέλφων, περίπου 15%.

Από την πρώτη στιγμή στο Δ.Σ. προσπαθήσαμε να γίνουν πράξη όλα όσα προτείναμε στην προεκλογική περίοδο.

Στη φάση της συγκρότησης του προεδρείου καταθέσαμε τη λογική της ανανέωσης, της συλλογικής ευθύνης για τη λειτουργία του Δ.Σ. και της κοινής έκφρασης των αγωνιστικών δυνάμεων του κλάδου. Δυστυχώς επικράτησε η υπάρχουσα αντίληψη των συμφωνιών των παρατάξεων για το μοίρασμα των προεδρείων και η λεγόμενη «αναλογική εκπροσώπηση» έστω και ανύπαρκτων προσώπων και παρατάξεων. Παρ’ ότι αποκλείστηκε η δική μας συμμετοχή στο προεδρείο απ’ όλες τις άλλες παρατάξεις η συμμετοχή μας στις αποφάσεις και την δράση του Δ.Σ. εξελίχθηκε αντιστρόφως ανάλογη της μονοπρόσωπης παρουσίας μας.

Καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη λειτουργία και πρόγραμμα δράσης που ανάμεσα στα άλλα περιελάμβανε

-Λειτουργία ιστοσελίδας Αξιοποίηση του διαδικτύου για την οριζόντια επικοινωνία σχολείων για τα συνδικαλιστικά κ.α. θέματα και έκδοση εφημερίδας

-Συγκρότηση πολιτιστικής ομάδας με κατεύθυνση την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (π.χ. το θέατρο Μαρξ στο Σόχο), συνεστίαση, εκδρομές κ.λ.π Δημιουργία λέσχης καθηγητών Ίδρυση εκπαιδευτικής βιβλιοθήκης Συγκρότηση επιτροπής για την ΤΕΕ.

-Ανάδειξη της δραστηριότητας των σχολείων και των συναδέλφων, ενθάρρυνση της παρέμβασής τους με σκέψεις, προτάσεις (π.χ. το ενδιαφέρον κείμενο των συν. του 1ου Γυμνασίου Συκεών για τα βιβλία).

-Συντονισμό με όλους τους φορείς εκπαίδευσης (δάσκαλοι, πανεπιστημιακοί, μαθητές, γονείς κ.λ.π.). Στα πλαίσια αυτά με πρότασή μας έγινε κοινή εκδήλωση για το άρθρο 16 στο Δημαρχείο Νεάπολης.

-Τακτική ανά 15/θήμερο λειτουργία του Δ.Σ., συγκεντρώσεις συνδέσμων κάθε σχολείου, επισκέψεις του Δ.Σ. στα σχολεία, συζητήσεις πριν τη Γ.Σ. σε κάθε σχολείο. .Επανεξέταση της γεωγραφικής κατανομής των ΕΛΜΕ ώστε να περιλαμβάνουν όλα τα σχολεία μιάς περιοχής. Όχι στον γιγαντισμό των ΕΛΜΕ. Αξιοποίηση της συνδικαλιστικής άδειας για ουσιαστική συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις. Εκλογές άλλη μέρα

- Έκδοση οδηγού για τα δικαιώματα του καθηγητή (π.χ. άδειες, συντάξεις, αναθέσεις, υγειονομική περίθαλψη)

- Αποδελτίωση τύπου για εκπαιδευτικά Θέματα.

-Ειδική ομάδα για τους ωρομίσθιους, αναπληρωτές και ένταξη όλων των ωρομισθίων (και της Π.Δ.Σ.) στην ΕΛΜΕ.

-Προτείναμε την καταγραφή των προβλημάτων σχολικής στέγης με επισκέψεις στους Δημάρχους. Να αναπτύξει η ΕΛΜΕ ένα κίνημα διεκδίκησης για το στεγαστικό των σχολείων ώστε να εξασφαλιστεί επιτέλους η πρωϊνή και άνετη λειτουργία όλων των σχολείων ( 1ο Πολιχνης ,2ο Συκεων, 7ο, 4ο ,32ο ,Μετεώρων, ΤΕΕ, κ.λ.π.)

-Συνεχή ενασχόληση της ΕΛΜΕ με τα εκπαιδευτικά ύστερα και από την ελπιδοφόρα σε περιεχόμενο και συμμετοχή εκδήλωση για τα νέα φιλολογικά βιβλία. Ετοιμάζεται νέα ημερίδα για τα υπόλοιπα βιβλία μέσα στον Ιούνη.

-Αναδείξαμε έντονα και έγκαιρα το ζήτημα της ληστείας των ταμείων με ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας, απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ, παρέμβαση στο Γ.Σ. της ΕΔΟΘ για την προβολή του ζητήματος στην απεργία της ΑΔΕΔΥ 22/3 κάτι που έγινε δεκτό αλλά δεν υλοποιήθηκε!

-Συμβάλλαμε με ανακοινώσεις, επισκέψεις στα σχολεία, στην προσπάθεια συμπόρευσης με το φοιτητικό κίνημα του κλάδου.

-Προτείναμε την υλική και ηθική αλληλεγγύη στους συναδέλφους φοιτητές.

-Αναδείξαμε με ανακοινώσεις το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης.

Εκτός από την Αγωνιστική Συνεργασία που έχει και τη σημαντικότερη συμμετοχή στη λειτουργία του Δ.Σ. (με έναν όμως συγκεντρωτικό και διαχειριστικό τρόπο) η συμβολή των υπολοίπων παρατάξεων ήταν παρακολουθητική και ….. διακριτική ( π.χ. η μοναδική πρόταση της ΔΑΚΕ ήταν σχετικά με το πότε να γίνονται οι εκλογές!).

Μόνο η μαζική και αποφασιστική «εισβολή» των συναδέλφων της βάσης στο προσκήνιο (στις Γ.Σ., στις εκδηλώσεις, στις επιτροπές, στους συλλόγους, στις διαδηλώσεις ) με τη σκέψη τους, τη δράση τους θα άρει το φαινομενικό αδιέξοδο, αν η λογική της ανάθεσης και της εκπροσώπησης αντικατασταθεί με την ενεργό συμμετοχή

Η συνέλευση της 10ης Μάη θα μπορούσε να εξελιχθεί σ’ ένα forum συζήτησης προτάσεων και αποφάσεων προς το 13ο Συνέδριο και εκλογή αντιπροσώπων του κλάδου και όχι των παρατάξεων.

Μήπως είναι πλέον απαραίτητο και όχι τόσο δύσκολο;

Εκλογές για το συνέδριο της ΟΛΜΕ

Γ΄ ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

Ψήφισαν 848
Άκυρα - Λευκά 20

ψήφοι

αντιπρόσωποι

Αγωνιστική Συνεργασία

279

3

ΠΑΣΚ

193

2

ΔΑΚΕ

150

2

Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία

109

1

ΔΕΕ

97

-

15.5.07


Η κυβέρνηση της Ν.Δ, ψήφισε το Δεκέμβριο του 2006 τον Νόμο 3513/06 (Φ.Ε.Κ. 265 Α/5-12­2006Σύμφωνα με Άρθρο 2 του νόμου αυτού:

«Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων λαμβάνεται

υπόψη από 1ης Ιουλίου 2007 και ποσό εκατόν σαράντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (140,80 €), το οποίο από την ίδια ημερομηνία υπόκειται σε κράτηση για κύρια σύνταξη.

Η διαφορά μεταξύ της σύνταξης που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και της σύνταξης που δικαιούνται τα πρόσωπα αυτά την 30η Ιουνίου 2001 θα καταβληθεί τμηματικά, κατά ένα τέταρτο (1/4) ετησίως, με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουλίου 2007.

Οι συντάξεις όσων από τους ανωτέρω έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν έως και την 30η Ιουνίου 2007 αναπροσαρμόζονται..., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.»

Στη συνέχεια εκδίδεται από την 22η Δ/νση Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ [με αριθμό πρωτοκόλλου: 2/12540/0022/23-3-07] η εγκύκλιος για την υλοποίηση του παραπάνω νόμου όπου στην παράγραφο 31 αναφέρει:

«...επί των αποδοχών των προαναφερόμενων υπαλλήλων, πρέπει να διενεργείται, από 1-7-07 κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου ή υπέρ των οικείων Ασφαλιστικών Φορέων, κατά περίπτωση, ποσοστού 6,67% επί ποσού 140,80 ευρώ (δηλαδή 9,39 ευρώ μηνιαίως) το οποίο ποσό σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, αποτελεί μέρος των συντάξιμων αποδοχών..».

Με μια επιφανειακή ανάγνωση θα έλεγε κάποιος ότι πρέπει να χαιρετίσουμε αυτές τις ρυθμίσεις, γιατί προσωρινά αυξάνουν τις συντάξεις. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Με τις ρυθμίσεις αυτές γίνεται η αρχή για την επιβολή ανεξέλεγκτων και παράνομων κρατήσεων στους εργαζόμενους και η σύνταξη αρχίζει σιγά-σιγά να θεωρείται επίδομα.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού των κρατήσεων: Μέχρι τώρα κρατήσεις για σύνταξη ή για τα ταμεία MΤΠΥ, ΤΕΑΔΥ κ.λ.π, επιβαλλόταν συγκεκριμένα επί του βασικού ή επί κάποιου από τα επιδόματα που παίρνουμε και ανάλογα υπολογιζόταν η βάση των συντάξιμων αποδοχών ή το μέρισμα από τα ταμεία.

Τώρα για πρώτη φορά αποσυνδέονται οι κρατήσεις από το Βασικό μισθό ή τα επιδόματα και επιβάλλεται «κεφαλική» κράτηση!

Η νέα μέθοδος υπολογισμού των κρατήσεων έχει ως αποτέλεσμα:

α) Η κράτηση να υπολογίζεται, για τους περισσότερους καθηγητές, ουσιαστικά επί του κινήτρου απόδοσης στο οποίο όμως απαγορεύεται να γίνεται άλλη κράτηση εκτός από αυτήν για το Μ.Τ.Π.Υ. 1% (ν.3205/2003 άρθρο 12 παρ. 6). Δηλαδή η νέα κράτηση είναι παράνομη.

β) Ορισμένες κατηγορίες καθηγητών (νέοι ασφαλισμένοι που έχουν κίνητρο απόδοσης μικρότερο των 140,80 ευρώ), πληρώνουν διπλή κράτηση για σύνταξη επί ορισμένου ποσού.

Επίσης παραμένει ερώτημα αν τα 140,8 ευρώ θα λαμβάνονται υπόψη στο υπολογισμό των μερισμάτων από τα ταμεία και του εφάπαξ.

Η αποσύνδεση μισθού σύνταξης - επιδοματοποίηση συντάξεων

Από 1-7-07 στο ποσό της σύνταξης που προκύπτει όπως προηγούμενα θα προστεθεί σαν επίδομα 35,2 ευρώ το μήνα και στη συνέχεια κάθε χρόνο μέχρι το 2010, θα προστίθενται 35,2 ευρώ μέχρι να συμπληρωθούν τα 140,80 ευρώ. Αυτό είναι η απαρχή της αποσύνδεσης του μισθού από την σύνταξη και η μετατροπή της σύνταξης σε επίδομα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι σταθερή στις αρχές της.

Ό,τι παίρνει, π.χ κρατήσεις, το παίρνει τοις μετρητοίς ενώ ότι δίνει το δίνει σε δόσεις...


Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν πρωτοτύπησε. Επαναλαμβάνει ρυθμίσεις της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τον Ιούλιο του 2002 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ψήφισε ένα νόμο με τον οποίο επέβαλε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών:

« Από 1'" Ιανουαρίου 2003, ποσό 176 ευρώ (=60.000 δρχ) από τα επιδόματα των υπαλλήλων υπόκειται σε όλες τις ασφαλιστικές εισφορές (παρ. 13 άρθρο 1 v.3029/11-7-2002) ».

Η Kυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υλοποίησε τον νόμο του 2002 τον Αύγουστο του 2003, δηλαδή 13 μήνες μετά από την ψήφιση του(!). Η ιδιαίτερη μεταχείριση των Δασκάλων και των Καθηγητών έχει επιτευχθεί Οι Δάσκαλοι και οι Καθηγητές δεν παίρνουν καμιά αύξηση στο μισθό τους όμως κάθε μήνα! Θα πληρώνουν επιπλέον κρατήσεις από αυτές που πλήρωναν μέχρι τώρα, 18,78 ευρώ=6399 δρχ και μάλιστα αναδρομικά από 1 - 1 - 2003. Ενάμιση χρόνο μετά η ίδια Κυβέρνηση καταργεί το νόμο που επιβάλλει την αύξηση των κρατήσεων με νέο νόμο (άρθρο 1 παρ. 15 ν.3234/2004). Στο νόμο αυτό προβλέπεται: «a. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 59 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων που προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του v. 3029/2002 (Φ.Ε.Κ. 160 Α') καταργούνται.» Δηλαδή τα 176 ευρώ δεν είναι πλέον συντάξιμες αποδοχές! Όμως για 14 μήνες (12 μήνες που ίσχυε ο νόμος, συν 2 μήνες αδράνειας για εφαρμογή του νόμου που τον καταργούσε πληρώναμε κρατήσεις, με την προϋπόθεση ότι οι συντάξιμες αποδοχές μας θα αυξανόταν κατά 176 ευρώ.

Συμπέρασμα:

Από κάθε μόνιμο εκπαιδευτικό παρακρατήθηκαν παράνομα, κρατήσεις 262,92 ευρώ = 89590 δρχ . Οι κρατήσεις αυτές δεν μας επιστράφηκαν ποτέ!

  • Να επιστραφούν τώρα!
  • Όχι στο χαράτσι της νέας παράνομης κράτησης!
  • Να δοθεί άμεσα χωρίς δόσεις το επίδομα τωv 176 ευρώ στο μισθό και στην σύνταξη! Και τα αναδρομικά από το 2ΟΟ2!
  • 1400 βασικό μισθό!

Υ. Γ. Δώρο 1 δις ευρώ στους δικαστές και στους βουλευτές σε μια πενταετία αποφάσισε να δώσει η κυβέρνηση Καραμανλή, καθώς ο υπουργός οικονομίας Γιώργος Αλογοσκούφης εvέκριvε τελικά την καταβολή σημαντικών αυξήσεων στους…..«αναξιοπαθούντες» αυτούς κλάδους εργαζομένων (έως και ...61 % για τους προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων) οι οποίες θα δοθούv και στους συνταξιούχους δικαστές και βουλευτές και μάλιστα αναδρομικά από το 2003. Αυξήσεις 150 εκ. ευρώ το χρόνο και 1 δις ευρώ αναδρομικά, δηλαδή σε μια 5ετία σχεδόν 600 δις δραχμές!

Αυτά την ίδια στιγμή που στους εκπαιδευτικούς μετά από ένα μήνα απεργία έδωσε ..17, 5 ευρώ . γιατί ..δεν άντεχε" οικονομία.

Ενώ από 1-7-2007 μαζί με την δεύτερη δόση επιβάλλουν «κεφαλική» κράτηση περίπου 10 ευρώ.


Maς κοροϊδεύουv! Ως πότε;

7.5.07

Ελεημοσύνη αντί για αγώνες

Την ελεημοσύνη του καταθέτει σήμερα, Δευτέρα 7 του Μάη, πλήθος λαού για να χτιστεί το ογκολογικό νοσοκομείο.
Τόσοι και τόσοι παίρνουν τηλέφωνο να δώσουν κυριολεκτικά από το υστέρημά τους.

Κι όμως όλοι αυτοί οι ελεήμονες είναι αυτοί που δεν αντιδρούν καθόλου που τα λαμόγια των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ κλέβουν από τα ασφαλιστικά ταμεία τα λεφτά τους, αδιαφορούν για το ΕΣΥ και πριμοδοτούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τους παρατάνε στα ράντζα των νοσοκομείων, αφήνουν τον κόσμο των περιφέρειας και των νησιών να πεθαίνουν στη διαδρομή για το πλησιέστερο (στην Αθήνα) νοσοκομείο.

Αντί να κάνουν την οργή τους αγώνα και να βγουν στους δρόμους για να πάρει και να σηκώσει τον οποιοδήποτε πολιτικάντη αλήτη, κάθονται από το σπίτι τους και αγοράζουν ελεημοσυνόχαρτα.
Για ποιο λόγο;
Για να χτιστεί ένα νοσοκομείο, αυτό δηλαδή που τους οφείλει αυτό το διεφθαρμένο κράτος των απατεώνων, των κλεφτών, των πολιτικάντηδων του κεφαλαίου.

Ξύπνα, λαέ, ξύπνα.