24.4.17

Η Θεματική Εβδομάδα στα Γυμνάσια, κρίκος στην αλυσίδα των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων του δημόσιου σχολείου

Η Θεματική Εβδομάδα στα Γυμνάσια, οι Δημιουργικές Εργασίες στα Λύκεια, η μαθητεία στα ΕΠΑΛ και οι επερχόμενες αλλαγές για το λύκειο αποτελούν τμήματα των εκπαιδευτικών «μεταρρυθμίσεων» που προωθεί η κυβέρνηση σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΕ και οδηγίες του ΟΟΣΑ.