29.1.13

Επιστράτευση και καθηγητές


Η επιστράτευση των απεργών στο ΜΕΤΡΟ,  μας αφορά ΟΛΟΥΣ

Αφορά και τον κλάδο μας;;;

 ή μήπως…·      Οι καθηγητές επιστρατεύτηκαν σε μεγάλες απεργίες το  1963, το 1966 και το 1990.

·      Οι απεργίες τους κηρύχθηκαν παράνομες                                       το 1979, το 1980-81 και το 1988.

·      Ό,τι κερδίσαμε  οφείλεται σ’ αυτούς και σε παρόμοιους αγώνες, όπως το 1997, 98, 2006…

·      Ό,τι χάνουμε οφείλεται στο ότι φοβόμαστε να αγωνιστούμεΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ –ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ


Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία
Γ΄ΕΛΜΕ-Θ

26.1.13

Το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση να μείνει στα χαρτιά!

Γ΄ ΕΛΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                                   Θεσσαλονίκη, 24-1-2013                Πρ. Κορομηλά 51
Τηλ./FAX 2310-229389
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54622                                  

 «ο δάσκαλος που θα υποχρεωθεί να καταπνίξει τη σκέψη του
 θα γίνει διπλά σκλάβος
ή θα καταντήσει ένας ψυχικά ανάπηρος άνθρωπος,
ανίκανος να μορφώσει άλλους» (Δ. Γληνός)Το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση να μείνει στα χαρτιά!


Η τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, συνεχίζοντας τη γενικότερη αντιλαϊκή επίθεση, έδωσε στη δημοσιότητα το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) για την «αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Πίσω  από χίλιες δυο «αθώες» έννοιες του κρύβεται ένα ασφυκτικό σύστημα αξιολόγησης που αποτελεί κεντρικό μηχανισμό ανατροπής εργασιακών σχέσεων, ιδεολογικής χειραγώγησης και κατηγοριοποίησης σχολείων εκπαιδευτικών και μαθητών, εργαλείο απολύσεων και βαθμολογικής-μισθολογικής καθήλωσης.

 Εκπαιδευτικοί σε κατάσταση «ομηρίας» , εκπαιδευτικοί που καλούνται να γίνουν «superman» για να λύσουν όλα τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος – για τα οποία προφανώς φταίνε αυτοί και κανένας άλλος – εκπαιδευτικοί που η κάθε τους δραστηριότητα θα μετριέται στα κουτάκια και με συντελεστές.

Πλαίσιο ασφυκτικό, ιεραρχικό, αντιπαιδαγωγικό. Αυστηρός ιεραρχικός έλεγχος  και διαρκής μετατόπιση της πίεσης προς τα κάτω, με τελικό αποδέκτη τον εκπαιδευτικό και το μαθητή. Κάθε στέλεχος και βαθμίδα  ελέγχου αξιολογείται από την ικανότητά της να αξιολογεί την αμέσως επόμενη και να εφαρμόζει την κυβερνητική πολιτική.

 Εκπαιδευτική διαδικασία και εκπαιδευτικός «κομμάτια»….

Η αξιολόγηση που προβλέπεται είναι πλήρως εξατομικευμένη.
Ετήσια από το διευθυντή της σχολικής μονάδας, ανά διετία ή τριετία με δύο παρακολουθήσεις (!) από το σχολικό σύμβουλο – μάλιστα για τους συναδέλφους που πηγαίνουν σε πολλά σχολεία η αξιολόγηση θα γίνεται από όλους (!) τους διευθυντές και τους συμβούλους των αντίστοιχων περιοχών.

Τα κριτήρια της  αξιολόγησής μας κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες με πολλές υποκατηγορίες:
«α) Κατηγορία Ι - Εκπαιδευτικό περιβάλλον: αα) Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες. ββ) Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη. γγ) Οργάνωση της σχολικής τάξης. β) κατηγορία ΙΙ - Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας: αα) Βαθμός πρόσληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών. ββ) Στόχοι και περιεχόμενο. γγ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα. γ) Η κατηγορία ΙΙΙ - Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών: αα) Προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία. ββ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα. γγ) Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης. δδ) Εμπέδωση  της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών. δ) κατηγορία IV - Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια: αα) Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις. ββ) Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της. γγ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς. ε) κατηγορία V - Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού: αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.  ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.

Η  εργασία του εκπαιδευτικού απογυμνώνεται από οτιδήποτε την καθορίζει  ( αναλυτικά προγράμματα - δομή εκπαίδευσης-εξεταστικό - σχέσεις εξουσίας μέσα στο σχολείο και κυρίως έξω από αυτό). Ακόμη και το ζήτημα των κοινωνικο-πολιτισμικών ανισοτήτων εξαντλείται στο στυλ διδασκαλίας του εκπαιδευτικού. Ανοίγει ο δρόμος για την ενοχοποίηση του κάθε εκπαιδευτικού χωριστά – αλλά και των εκπαιδευτικών στο σύνολό τους -  για τα πάντα από το ρατσισμό μέχρι τη σχολική διαρροή. 

Τα παραπάνω κριτήρια αντιστοιχίζονται με βάση την τετράβαθμη βαθμολογική κλίμακα και την κλίμακα 0 -100 ως εξής (άρθρο5): α) «ελλιπής»:  0 έως 30 βαθμοί, β) «επαρκής»: 31 έως 60 βαθμοί, γ) «πολύ καλός»: 61 έως 80 βαθμοί και δ) «εξαιρετικός»:  81 έως 100 βαθμοί
 Οι εκπαιδευτικοί που σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 5 «χαρακτηρίζονται ελλιπείς εγγράφονται στον πίνακα των μη προακτέων που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4024/2011» για  το ενιαίο μισθολόγιο που προβλέπει: «Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται σε πίνακα μη προακτέων στερούνται του δικαιώματος για προαγωγή για τα επόμενα δυο (2) έτη.»

Αξιολόγηση: εφαλτήριο περικοπών στους μισθούς, διαθεσιμότητας, απολύσεων…..

 Οι δύο πρώτες κατηγορίες που θα χαρακτηρίζονται ως «ελλιπείς» και ως «επαρκείς» θα είναι προφανώς η μεγάλη δεξαμενή των διαθεσιμοτήτων και των απολύσεων, θα υπάρχουν ποσοστώσεις στη δυνατότητα μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης.

 Ο νόμος 4024/11 για το μισθολόγιο - βαθμολόγιο στο Δημόσιο Τομέα δεν αφήνει κανένα περιθώριο για παρερμηνείες, αφού βάζει ως βασικότερη παράμετρο της μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων την αξιολόγηση, προβλέποντας μάλιστα και τις διαβόητες «ποσοστώσεις».

Να θυμίσουμε και όλο το υπόλοιπο  νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει γύρω από την αξιολόγηση, από το νόμο 2986/2002 του Ευθυμίου και τον νόμο 3848/2010 της Διαμαντοπούλου. Ο Αρβανιτόπουλος επίσης στην παρουσίαση του Π.Δ. το λέει καθαρά: «Το περιεχόμενο του κειμένου αυτού αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για την αξιολόγηση, που αφορά στο σύνολο των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Βασικός σκοπός είναι η βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης, η ορθολογική διαχείριση των πόρων, η κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού».

Η αξιολόγηση όχι μόνο δεν έρχεται να συμβάλλει στη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως λέει η κυβέρνηση σε μας και στην κοινωνία,  αλλά την υπονομεύει ανοιχτά. Αποτελεί βασικό εργαλείο για να φύγει πάνω από την εξουσία το βάρος των πολιτικών της που οδηγούν στη  διάλυση του δημόσιου σχολείου, για να ενοχοποιηθεί και να αυτοενοχοποιηθεί ο εκπαιδευτικός, για να οδηγηθεί στην ακόμα μεγαλύτερη παιδαγωγική και εργασιακή του εξαθλίωση. Συνδέεται με την προώθηση του νέου φθηνού ευέλικτου σχολείου της αγοράς (αμέσως μετά το Π.Δ. για την αξιολόγηση ακολουθεί το νομοσχέδιο για το «νέο Λύκειο» και το «νέο Τεχνολογικό Λύκειο).

Απορρίπτουμε συνολικά το Π.Δ. για την αξιολόγηση. Να αποσυρθεί τώρα.

Απαιτούμε από τα Δ.Σ. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να μη συμμετέχουν στο διάλογο-απάτη με το Υπουργείο Παιδείας.     

Ζητάμε την κατάργηση όλων των νόμων για την αξιολόγηση.

Οργανώνουμε συλλογικά την ακύρωση της αξιολόγησης στην πράξη

Κανένα στέλεχος της εκπαίδευσης που αναλαμβάνει οποιονδήποτε ρόλο στην εφαρμογή της αξιολόγησης δεν έχει θέση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Έξω οι αξιολογητές από τα συνδικάτα και τα σωματεία.

   Δε συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία που σχετίζεται με την εφαρμογή της   αξιολόγησης (σεμινάρια, αυτοαξιολόγηση, κατάθεση φακέλου…).  

      Δε δεχόμαστε τους αξιολογητές στην τάξη, δε συνεργαζόμαστε μαζί τους.

Ενιαία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους

Απέναντι στο «νέο» σχολείο των δεξιοτήτων, της κατακερματισμένης γνώσης, της αγοράς, της εγκατάλειψης και της υποταγής, να προβάλλουμε το όραμά μας  για ένα δωδεκάχρονο σχολείο πραγματικά δημόσιο και δωρεάν ,.Με εκπαιδευτικούς μόνιμους, με σταθερή εργασία, ουσιαστική επιμόρφωση αξιοπρεπείς  αποδοχές και ασφάλιση. Με παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία για όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς, χωρίς διοικητικές παρεμβάσεις.

Ένα σχολείο που θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των νέων να ανακαλύπτουν τους νόμους κίνησης της φύσης και της κοινωνίας, ώστε να παλέψουν για την ανατροπή της βαρβαρότητας και την καλυτέρευση της ανθρώπινης κοινωνίας, που να δημιουργεί δημοκρατικές και ελεύθερες προσωπικότητες, που θα μαθαίνουν να συνεργάζονται, να σέβονται τη διαφορετικότητα και να δουλεύουν συλλογικά για την προσωπική και κοινωνική απελευθέρωση.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
            Η επίθεση στο δημόσιο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς  εντάσσεται στη πρωτοφανή λεηλασία από κυβέρνηση, κεφάλαιο, ΕΕ- και ΔΝΤ των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων μας, στην εξαθλίωση του λαού μας, στη διάλυση των δημόσιων αγαθών, παιδείας, υγείας, ασφάλισης, στην φτώχεια, αμάθεια και μετανάστευση για τα παιδιά μας, στο ξεπούλημα του κοινωνικού πλούτου, στην κατάργηση κάθε έννοιας δημοκρατικού δικαιώματος και λαϊκής κυριαρχίας.

Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές για το μέλλον και την ίδια τη ζωή μας μεγαλώνει η ανάγκη αλλά και η δυνατότητα για ένα μεγάλο κοινωνικό μέτωπο ρήξης και ανατροπής του μαύρου μετώπου  κυβέρνησης ,ΕΕ, ΔΝΤ και κάθε επίδοξου συνεχιστή της ίδιας καταστροφικής πολιτικής. Είναι ώρα να μπει τέλος στην εποχή των διαπιστώσεων ,της διαμαρτυρίας, των εκτονωτικών κινητοποιήσεων Να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας για να ανατρέψουμε την πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ, ΔΝΤ.

Η Γ΄ ΕΛΜΕ-Θ θα προχωρήσει άμεσα σε Σύγκληση Γ.Σ. τέλη Γενάρη –αρχές Φλεβάρη.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ  να καλέσει ΓΣ  και Γ.Σ. προέδρων, αλλιώς θα προχωρήσουμε χωρίς αυτό σε συντονισμό με τις άλλες ΕΛΜΕ-Θ, συλλόγους δασκάλων, πρωτοβάθμια σωματεία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.      

Με ενότητα, αγωνιστικό  σχέδιο, αποφασιστικότητα και αισιοδοξία μπορούμε να τους ανατρέψουμε!

Συνάδελφοι εάν τώρα δεν εγερθούμε αύριο ίσως να είναι αργά…..


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.ΤΗΣ Γ΄ΕΛΜΕ-Θ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                 Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  TΡΑΝΟΣ                                                                     ΓΙΑΝΝΑ ΛΑΘΗΡΑ

22.1.13

Απαράδεκτη εγκύκλιος για τις άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών


Με την εγκύκλιο 155734/Δ1 10-12-2012 του υπουργείου Παιδείας καθορίζεται το πλαίσιο των αναρρωτικών αδειών των συναδέλφων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των αδειών λόγω επαπειλούμενης κύησης και αν αναγνωρίζονται αυτές ως πραγματικός χρόνος προϋπηρεσίας.
Από την παραπάνω εγκύκλιο μαθαίνουμε ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εφόσον «δεν μπορούν να εργαστούν λόγω σπουδαίου λόγου (ασθένεια, κύηση) δικαιούνται άδεια, όχι μεγαλύτερης διάρκειας του μισού μήνα συνολικά»

Επιπρόσθετα « οι ίδιοι εκπαιδευτικοί μετά τη συμπλήρωση, κατά τα ως άνω, μισού μήνα, αδείας, με αποδοχές, απολύονται..». Καλούνται μάλιστα οι διευθύνσεις εκπαίδευσης ανταποκρινόμενες στην «αδήριτη ανάγκη της δημοσιονομικής προσαρμογής και της εξορθολογισμένης διαχείρισης των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας» να εφαρμόσουν άμεσα τη συγκεκριμένη εγκύκλιο. Κατά συνέπεια «οποιαδήποτε χορηγηθείσα  άδεια, πέρα των 15ημερών, συνολικά ανά έτος, δε μπορεί να υπολογισθεί, ως διδακτική προϋπηρεσία».

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος αποτελεί, επομένως, μνημείο της αντεργατικής βαρβαρότητας της συγκυβέρνησης των μνημονίων και των απολύσεων. Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο δηλώνεται ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είναι στην πραγματικότητα ανασφάλιστοι και δουλεύουν στα όρια της μαύρης απασχόλησης, καθώς μετά από 15 μέρες αδείας θα μπορούν να πεταχθούν στο δρόμο, ανεξάρτητα από το πρόβλημα υγείας που μπορεί να έχουν, προκειμένου να διαφυλαχθεί η «δημοσιονομική προσαρμογή».
Επιπρόσθετα , για πρώτη φορά και επίσημα, όχι μόνο ενοχοποιείται η εγκυμοσύνη, αλλά αποτελεί και αιτία πιθανής απόλυσης εργαζομένου και απώλειας του χρόνου προϋπηρεσίας . Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση καταπατά και την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, καθώς ο Νόμος 1483/1984 και το άρθρο 142 του Νόμου 3655/2008 προστατεύουν την εγκυμοσύνη, απαγορεύουν την απόλυση εγκύων, ενώ ρητά αναγνωρίζουν την απουσία από την εργασία, λόγω επιπλοκών της εγκυμοσύνης, ως κώλυμα χωρίς δική τους υπαιτιότητα και επομένως δικαιούνται να λάβουν κανονικά τις αποδοχές τους από τον εργοδότη τους . Το υπουργείο τα γνωρίζει όλα αυτά πολύ καλά και γι΄αυτό το λόγο  προσπαθεί μέσω της εγκυκλίου του να αποποιηθεί των ευθυνών του, καθιστώντας υπεύθυνους τους κατά τόπους διευθυντές εκπαίδευσης.
Είναι φανερό ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας διολισθαίνει σταθερά στον αυταρχισμό και στην προώθηση εργασιακών ρυθμίσεων που παραπέμπουν στον καπιταλισμό των αρχών του 19ου αιώνα. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος, μαζί με τα πειθαρχικά, τις διαθεσιμότητες και την προώθηση της αξιολόγησης μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης σε ένα ατελείωτο εργασιακό γκέτο.  Η εγκύκλιος δεν εκδόθηκε, ασφαλώς, μόνο για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αλλά στοχεύει να ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου για όλους. Η προστασία σε περίπτωση ασθένειας και η μητρότητα φαίνεται να αποτελούν, για τη συγκυβέρνηση, αναχρονισμοί του παρελθόντος μπροστά στους στόχους και τις επιταγές του Μνημονίου.
·                     Δηλώνουμε ότι ως ΕΛΜΕ θα στηρίξουμε συνδικαλιστικά και νομικά κάθε συνάδελφο/ ισσα που θα απολυθεί για το συγκεκριμένο λόγο. Θα προχωρήσουμε σε άμεση κινητοποίηση στο βαθμό που η διοίκηση εφαρμόσει τη συγκεκριμένη εγκύκλιο που καταπατά την υπάρχουσα εργατική νομοθεσία.
·                     Διεκδικούμε την άμεση απόσυρση της κατάπτυστης εγκυκλίου, καλούμε την ΟΛΜΕ να αναδείξουν το θέμα και όλους τους/τις συναδέλφους / ισσες σε αγωνιστική συσπείρωση για την ανατροπή του σύγχρονου εργασιακού μεσαίωνα.
Για το Δ.Σ. της Γ΄ Ε.Λ.Μ.Ε.-Θ

                                   Ο Πρόεδρος                                      Η Γεν.Γραμματέας
                           Τρανός Τριαντάφυλλος                                Λαθήρα Γιάννα           

Κοινή σύσκεψη ΕΛΜΕ-Διδασκαλικών Συλλόγων Θεσ/νίκης (23/1)


Το Δ.Σ. της Γ΄ΕΛΜΕ-Θ  θεωρεί αναγκαίο  το συντονισμό και την κοινή δράση με τις άλλες ΕΛΜΕ της πόλης καθώς και με τους συλλόγους δασκάλων της περιοχής και της πόλης μας.
Ο αγωνιστικός συντονισμός πρέπει να πάρει ουσιαστικά χαρακτηριστικά με πολιτική εμβάθυνση στη βάση των προβλημάτων και των συλλογικών αποφάσεων των οργάνων του εκπαιδευτικού κινήματος. Μπορεί να είναι καθοριστικός για την έκβαση των διεκδικήσεων μας, γιατί διαμορφώνει  μαζικούς όρους στους αγώνες μας, αλλά μπορεί να αποτελέσει και το ποιοτικό, ίσως,  στοιχείο που θα μας οδηγήσει στις απαραίτητες νίκες.
Στα πλαίσια αυτά η Γ ΕΛΜΕ καλεί και συμμετέχει σε κοινή συνάντηση ΕΛΜΕ, συλλόγων Π.Ε την Τετάρτη 23/1 με θέμα την αναγκαιότητα της απάντησης του κλάδου στον καταιγισμό μέτρων ενάντια  στην παιδεία και τους εκπαιδευτικούς, στο τοπικό αλλά και σε γενικότερο επίπεδο. Να ξεκινήσουμε κοινές συναντήσεις, συσκέψεις και συζητήσεις κατά δήμο με καθηγητές, με εκπροσώπους των συλλόγων διδασκόντων, με τους συλλόγους γονέων, με γονείς και μαθητές για τα καθημερινά προβλήματα των σχολείων. Να συμβάλλουμε στις συναντήσεις να αποφασίζουμε την οργάνωση πολύμορφων δραστηριοτήτων με εκδηλώσεις, συζητήσεις, εξορμήσεις ενημέρωσης, παρεμβάσεις στις τοπικές και εκπαιδευτικές αρχές και κινητοποιήσεις.
Οι κοινές συναντήσεις να επιδιώξουμε να πάρουν διαχρονικά χαρακτηριστικά  και διεκδικητικό χαρακτήρα. Οι ΕΛΜΕ να συγκεκριμενοποιήσουν αγωνιστικό πρόγραμμα διεκδικήσεων και να το καταθέσουν σε Γενικές Συνελεύσεις, οι οποίες να πραγματοποιηθούν άμεσα, όπου και θα εγκριθεί και θα οργανωθεί και ο κοινός αγωνιστικός προγραμματισμός.

Για το Δ.Σ. της Γ΄ Ε.Λ.Μ.Ε.-Θ

                                   Ο Πρόεδρος                                      Η Γεν.Γραμματέας
                           Τρανός Τριαντάφυλλος                                Λαθήρα Γιάννα           

ΔΣ Γ΄ ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης (17/1) - Λειτουργία της ΕΛΜΕ & προγραμματισμός δράσης

Με την πεποίθηση πως οποιαδήποτε κοινή προσπάθεια του ΔΣ αν δεν στηρίζεται στην γνώμη, τη φαντασία, την δημιουργικότητα και την συμμετοχή όλων των συναδέλφων που θα νοιώθουν δικό τους το σωματείο, δεν θα έχει καμιά τύχη και με γνώμονα τη μεγαλύτερη συσπείρωση όλων μας στο σωματείο , το ΔΣ της Γ΄ΕΛΜΕ-Θ στη συνεδρίαση του 17\1\2013 αποφάσισε τα εξής:

1. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ θα γίνονται κάθε Τρίτη στην ΕΔΟΘ, θα είναι ανοιχτό σε όλους τους συναδέλφους. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. θα κοινοποιούνται έγκαιρα στα σχολεία, ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν να διατυπώνουν τη γνώμη τους. Παράλληλα, να γίνει προγραμματισμός βασικών θεμάτων συζήτησης του Δ.Σ. και στα οποία θα κληθούν οι σύλλογοι διδασκόντων να διατυπώσουν τις προτάσεις τους.

2. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου πρέπει να γίνει κύτταρο συζήτησης, ενότητας και δράσης με διαρκή ανατροφοδότηση με τις Γ.Σ., οι οποίες πρέπει να οργανώνονται και να προετοιμάζονται καλύτερα αξιοποιώντας και το σχετικό ερωτηματολόγιο. Σύλλογοι διδασκόντων σε ουσιαστικό και αγωνιστικό ρόλο. Είναι σημαντικό, αυτοί να προχωρήσουν στην καταγραφή των υποδομών του κάθε σχολείου, των προβλημάτων του συλλόγου και των συναδέλφων, , ώστε το Δ.Σ., γνωρίζοντας με λεπτομέρεια και ακρίβεια την κατάσταση, να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές αρχές, την Περιφέρεια, τους Δήμους, το Υπουργείο ή όπου αλλού απαιτηθεί. Το Δ.Σ. να πάρει πρωτοβουλίες ενίσχυσης του ρόλου των συλλόγων. όπου το επόμενο διάστημα θα κριθούν σοβαρότατες μάχες και εξελίξεις (αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση, συγχωνεύσεις, υποχρεωτικές μετακινήσεις κ.λ.π.).

3. Ο ορισμός συνδέσμων και επιτροπών ενημέρωσης και αγώνα σε κάθε σχολείο είναι όρος απαραίτητος για την καλύτερη ενημέρωση και αλληλοτροφοδότηση ΔΣ και συναδέλφων. Γι’ αυτό καλεί τους συλλόγους διδασκόντων κάθε σχολείο να ορίσουν συνδέσμους και να δημιουργήσουν επιτροπές άμεσα μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Θα ενημερώνονται για όλα τα θέματα της ΕΛΜΕ και θα μπορούν να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., μεταφέροντας προτάσεις και αποφάσεις των σχολείων τους. Δημιουργία λίστας με τα e-mail των συνδέσμων. Μετά την εκλογή τους, την Τρίτη 29 Γενάρη να γίνει κοινή συνάντηση του Δ.Σ. με τους συνδέσμους για μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση που θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της ΕΛΜΕ.

4. Συγκρότηση ανοιχτής απεργιακής επιτροπής, όταν ο κλάδος προχωρά σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Αυτή απευθύνεται και επιδιώκει να ενεργοποιήσει όλους τους συναδέλφους. Δημιουργία απεργιακού ταμείου.

5 .Το ΔΣ θα ενισχύσει την ενημέρωση των συναδέλφων με πιο συχνές επισκέψεις των μελών του στα σχολεία και από κοινού περιοδείες όλων των μελών του προεδρείου του. Συστηματική προβολή των αιτημάτων μας στα ΜΜΕ.
Στα πλαίσια της καλύτερης ενημέρωσης θα διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ιστοσελίδας της ΕΛΜΕ. Αξιοποίηση του διαδικτύου για την οριζόντια επικοινωνία σχολείων για τα συνδικαλιστικά κ.α. θέματα. Όσοι συνάδελφοι θέλουν να βοηθήσουν στη δημιουργία της να επικοινωνήσουν με το ΔΣ (πρώτη συνάντηση τη ομάδας την Τρίτη 22 Γενάρη).
Για την καλύτερη επεξεργασία των θέσεων μας εν όψει του νέου νόμου για την Τ.Ε. που ετοιμάζεται αλλά και την αποτελεσματικότερη παρέμβαση μας στα ιδιαίτερα επείγοντα και εκρηκτικά ζητήματα της Τ.Ε, συγκροτούμε επιτροπή τεχνικής εκπαίδευσης και καλούμε να την πλαισιώσουν όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται.

6. Διοργάνωση ημερίδας για τους νόμους για την Τ.Ε. και το γενικό λύκειο αρχές Φλεβάρη.

7. Επιτροπή αναπληρωτών-ωρομισθίων. Το Δ.Σ. θα απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους αναπληρωτές για συνάντηση στις 30-1, με αφετηρία το τραγικό ποσοστό πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων, την κατάργηση του δικαιώματος των αδειών, τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, προϋπηρεσία, περίθαλψη κ.λ.π..

8. Δημιουργία πολιτιστικής ομάδας. Κυρίαρχη θέση στις αγωνίες των εκπαιδευτικών είναι το αξιακό περιεχόμενο που πλαισιώνει τον παιδαγωγικό μας ρόλο, καθώς και τη στάση μας στο σχολείο, τη ζωή και την κοινωνία. Οι διάφορες πολιτιστικο-μορφωτικές δραστηριότητες, λοιπόν, εκλαμβάνονται ως ένα αναγκαίο κεφάλαιο για το εκπαιδευτικό κίνημα και θα πρέπει να έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά. Πολιτιστική δράση, όμιλοι, προβολές, θεατρικές παραστάσεις μουσικές βραδιές, μουσικό συγκρότημα, χορευτικό, εκδρομές, εκθέσεις, συνεστιάσεις. παρουσίαση του καλλιτεχνικού έργου συναδέλφων κ.λ.π. Σε μια προσπάθεια συνεύρεσης των συναδέλφων, γνωριμίας, ανταλλαγής εμπειριών το ΔΣ θα διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας στεκιού –λέσχης των καθηγητών.
Πρώτη συνάντηση των επιτροπών στις 30-1

Το ΔΣ μετά από ενημέρωση από τους αιρετούς για κρίσιμα ζητήματα που θα απασχολήσουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, θα καθορίζει τη στάση του και θα παρεμβαίνει στις Διοικήσεις και στις συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ και του ΑΠΥΣΔΕ.

Διαρκής επαφή του σωματείου με τους συναδέλφους όλων των σχολείων για να προλαμβάνονται και να ακυρώνονται τυχόν αυθαιρεσίες της διοίκησης.


ΚΑΜΠΑΝΙΑ: ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΟΠΛΟ» ΜΑΣ

Μαζική εγγραφή και συμμετοχή των συναδέλφων στις διαδικασίες του σωματείου.


Το Δ.Σ. έχοντας ως βασική ευθύνη να σχεδιάσει και να οργανώσει την απάντηση του κλάδου στην επέλαση των μέτρων θα οργανώσει και πλατιά ενημέρωση όλων των συναδέλφων (με ανακοινώσεις, έκδοση αφίσας, εκδηλώσεις, κ.α) για την αναγκαιότητα της μαζικής εγγραφής τους στο σωματείο μας, την Γ΄ ΕΛΜΕ.

Εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: «Ιστορική αναδρομή στους αγώνες του κλάδου και των εκπαιδευτικών σε σχέση με την σημερινή αναγκαία απάντηση του κινήματος». Να αξιοποιήσουμε ως ομιλητές και συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτούς.

Θα επιδιώξει το συντονισμό και την κοινή δράση με τις άλλες ΕΛΜΕ της πόλης με κοινές συσκέψεις. Παράλληλα θα επιδιώξει το συντονισμό και την κοινή δράση με τους συλλόγους δασκάλων της περιοχής και της πόλης μας.

Ο αγωνιστικός συντονισμός πρέπει να πάρει ουσιαστικά χαρακτηριστικά με πολιτική εμβάθυνση στη βάση των προβλημάτων και των συλλογικών αποφάσεων των οργάνων του εκπαιδευτικού κινήματος. Μπορεί να είναι καθοριστικός για την έκβαση των διεκδικήσεων μας, γιατί διαμορφώνει μαζικούς όρους στους αγώνες μας, αλλά μπορεί να αποτελέσει το ποιοτικό ,ίσως, στοιχείο που θα μας οδηγήσει στις απαραίτητες νίκες . Στα πλαίσια αυτά θα συμμετέχει πιο ενεργά στην πρωτοβουλία συντονισμού των πρωτοβάθμιων σωματείων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της πόλης

Τετάρτη 23 -1 κοινή συνάντηση ΕΛΜΕ, συλλόγων Π.Ε με θέμα την αναγκαιότητα της απάντησης του κλάδου στον καταιγισμό μέτρων ενάντια στην παιδεία και τους εκπαιδευτικούς. Οι ΕΛΜΕ να συγκεκριμενοποιήσουν αγωνιστικό πρόγραμμα διεκδικήσεων και να το καταθέσουν σε Γενικές Συνελεύσεις, οι οποίες να πραγματοποιηθούν άμεσα, όπου και θα εγκριθεί και θα οργανωθεί και ο κοινός αγωνιστικός προγραμματισμός. Οι ΕΛΜΕ να καλέσουν από κοινού την ΟΛΜΕ να προχωρήσει σε Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ και συνέλευση προέδρων των ΕΛΜΕ.

Σε συνεργασία και με τις άλλες ΕΛΜΕ θα συζητήσουμε την αναδιάρθρωση των σχολείων των ΕΛΜΕ, ώστε να είναι πιο μικρές -σε αριθμό σχολείων και συναδέλφων- και περισσότερο ενοποιημένες

Συγκρότηση ενός μετώπου παιδείας και με γονείς και μαθητές. Αξιοποιώντας το γράμμα της ΕΛΜΕ που απευθύναμε στους μαθητές και τους γονείς στην αρχή της σχολικής χρονιάς Σε αυτή την κατεύθυνση να αναπτύξουμε την σύνδεση με την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα με τους συλλόγους γονέων και τους μαθητές, είτε σχεδιάζοντας παρεμβάσεις στα καθημερινά προβλήματα των σχολείων, είτε οργανώνοντας από κοινού πλούσιες δραστηριότητες.

Έναρξη συναντήσεων, συσκέψεων και συζητήσεων κατά δήμο, με καθηγητές, εκπροσώπους των συλλόγων διδασκόντων, με τους συλλόγους γονέων, με γονείς και μαθητές για τα καθημερινά προβλήματα των σχολείων. Ζητούμενο είναι αυτές να καταλήγουν στην ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών, όπως εκδηλώσεις, συζητήσεις, εξορμήσεις ενημέρωσης, παρεμβάσεις στις τοπικές και εκπαιδευτικές αρχές και κινητοποιήσεις.

Αντιφασιστικές δραστηριότητες: Ως συνέχεια προηγούμενων δράσεων να γίνει εκδήλωση – συζήτηση σε σχολείο της περιοχής με προσκεκλημένους τον Γιώργο Μαργαρίτη, και τον Σπύρο Μαρκέτο καθηγητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα: «οι διαστρεβλώσεις στο περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων της Ιστορίας κι η υποβαθμισμένη παρουσία, του αντιφασιστικού αγώνα του λαού και της νεολαίας».Για το Δ.Σ. της Γ΄ Ε.Λ.Μ.Ε.-Θ


Ο Πρόεδρος Τρανός Τριαντάφυλλος

Η Γεν.Γραμματέας Λαθήρα Γιάννα9.1.13

Αποτελέσματα εκλογών Γ΄ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης (13/12) - Συγκρότηση ΔΣ

ΨΗΦΟΙ
2012
Ε
Δ
Ρ
Ε
Σ
%
ΨΗΦΟΙ 2011
ΕΔΡΕΣ
%
ΨΗΦΟΙ 2010
ΕΔΡΕΣ
%
ΣΥΝ.ΕΚ
197 (+25)
2
32
172
2
30%
213
2
29,8%
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

157(+32)

2

25,6

125

2

21,8%

119

1

16.6%
ΕΣΑΚ -ΔΕΕ
100 (-17)
1
16,3
117
2
20,4%
127
1
17,7%
ΔΑΚΕ
113  (+6)
1
18,4
107
1
18,6%
115
1
16.1%
ΠΑΣΚ
47 (-6)
1
7,7
53

9,2%
142
2
19,8%


Μετά από έναν ολόκληρο μήνα (!) αναβολών και καθυστερήσεων (με κύρια ευθύνη της «νεοφώτιστης» ΠΑΣΚ) συγκροτήθηκε τελικά χθες, 8 Ιανουαρίου το Δ.Σ. της Γ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα μαίνεται η σφοδρή επίθεση της κυβέρνησης σε όλα τα μέτωπα: αλλαγές στις περιοχές μετάθεσης, νέοι εγκάθετοι Περιφερειακοί Διευθυντές, φορολογική ληστεία, νέα πειθαρχικά, αξιολόγηση, μετακινήσεις, απολύσεις, νέοι νόμοι για το Λύκειο και την Τεχνική Εκπαίδευση, υποχρηματοδότηση κ.ο.κ., ενώ ο κλάδος θα έπρεπε ήδη να βρίσκεται σε διαδικασίες οργάνωσης της αντεπίθεσής του.
Ως Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία καταθέσαμε στο Δ.Σ. πρότασή για προεδρείο αγωνιστικής συνεννόησης των παρατάξεων της εκπαιδευτικής αριστεράς, ώστε να συμβάλλει:
  • στην αναβάθμιση και ουσιαστική λειτουργία και δράση του ΔΣ με την ενίσχυση των αμεσοδημοκρατικών θεσμών  Γ.Σ., επιτροπές αγώνα, και στόχο τη μαζικότερη  συμμετοχή των συναδέλφων στη ζωή του σωματείου.
  • στην αγωνιστική κατεύθυνση του σωματείου και τη  συμβολή του στη δημιουργία ενός μαχητικού ,αγωνιστικού μετώπου ρήξης και ανατροπής της πολιτικής συγκυβέρνησης –ΕΕ-ΔΝΤ: με την ενίσχυση του συντονισμού των σωματείων (ΕΛΜΕ-Θ, Διδασκαλικοί σύλλογοι, πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωματείων).
  • στη διαμόρφωση ενός κινήματος της βάσης των εκπαιδευτικών, των αποφασιστικών νικηφόρων αγώνων, κόντρα στον κρατικό-κυβερνητικό συνδικαλισμό, την εσκεμμένη αδράνεια της ΟΛΜΕ, την λογική των αποσπασματικών 24ωρων κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας των ανυπόληπτων ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ.
Στα πλαίσια αυτά διεκδικήσαμε τον πρόεδρο με τη λογική της εναλλαγής σε όλες τις θέσεις του προεδρείου (πρόεδρος, γραμματέας, αντιπρόεδρος) των παρατάξεων της εκπαιδευτικής αριστεράς.
(Αγωνιστική Συνεργασία,  Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία, ΕΣΑΚ–ΔΕΕ.)  Η εναλλαγή θεωρούμε θα ενίσχυε τις ελπίδες αναζωογόνησης του σωματείου και την εμπιστοσύνη των συναδέλφων σ’ αυτό.
Η πρόταση μας  δεν έγινε δεκτή   από   ΠΑΜΕ/ΕΣΑΚ που επέμενε στη λογική του «αναλογικού προεδρείου», αρνήθηκε να αναλάβει τη θέση του αντιπροέδρου Η Αγωνιστική Συνεργασία δε δέχτηκε συνολικά την πρόταση μας και διεκδίκησε τον πρόεδρο.
Μετά την απόρριψη της πρότασης μας, στις ψηφοφορίες που ακολούθησαν, συνεπείς ως τέλους με τη λογική που καταθέσαμε, ψηφίσαμε τη Αγωνιστική Συνεργασία για τη θέση του προέδρου, προτείναμε το ΠΑΜΕ στη θέση του αντιπροέδρου, την οποία απέρριψε και ψήφισε τον υποψήφιο της… ΔΑΚΕ(!), και τη διεκδικήσαμε εμείς, με τη λογική και δέσμευση της εναλλαγής. Διεκδικήσαμε επίσης και αναλάβαμε τη θέση του γραμματέα.
Ως Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία, τόσο από τις  θέσεις μας στο προεδρείο όσο και με τη συνολική και συλλογική μας δράση στην ΕΛΜΕ θα επιδιώξουμε να συμβάλλουμε στην  ανασυγκρότηση του σωματείου μας , που επείγει εξαιρετικά, με την ενεργοποίηση όλου του μαχόμενου κλάδου, για να ξαναγίνει περήφανος, απείθαρχος και υπόδειγμα μαχητικότητας, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, για τη δημιουργία ενός αγωνιστικού μετώπου που, με αποφασιστικούς, πολύμορφους, συντονισμένους αγώνες, θα ανατρέψει την πολιτική κοινωνικού ολοκαυτώματος έχοντας πυξίδα  και προοπτική την αντίπαλη πρόταση  για ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο, δημόσιο και δωρεάν για όλα τα παιδιά, όλη τη γνώση και όλους τους καθηγητές σε μια άλλη κοινωνία και δημοκρατία των εργαζομένων !!

Με ενότητα, αγωνιστική διάθεση, σχέδιο, αποφασιστικότητα και αισιοδοξία
μπορούμε να τους ανατρέψουμε !
 (Επικοινωνία: τηλ. 6979850143, 6978300483,  lathgi@yahoo.gr  gla8iras@otenet.gr 
enotiki.blogspot.com facebook: ενωτική αγωνιστική πρωτοβουλία)